İHE KALİTE POLİTİKASI

TEMEL İLKEMİZ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Yürüttüğümüz faaliyetlerde, iş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlanmaya yönelik ortam ve altyapıyı oluşturmayı;

Proaktif yaklaşımla, yasal ve diğer şartlara uyumlu olarak, çalışanların katılımını da sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmak için çalışmayı;

İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla İSG hedeflerini belirlemeyi;

taahhüt ederiz.

 

ÇEVRE DOSTU
Sıfır atık hedefi ile sürdürülebilir ekosisteme destek olmayı;
Enerji ve doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinci ile gelecek kuşakların bugünkü çevre varlıklarından mahrum bırakılmaması için en az tüketim ile en yüksek verimliliği hedeflemeyi;

Tüm faaliyetlerinde, yaşam döngüsü bakış açısı ve yasal mevzuat ile uyumlu olarak, kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele etmeyi;

Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla hedeflerini belirlemeyi;

taahhüt ederiz.

 

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI
Hammadde temininden ürünün tüketimine kadar, tüm aşamalarda, ürünlerimizin gıda güvenliği gerekliliklerine, yasalara ve İHE yüksek kalite standartlarına uygun, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılar nitelikte olmasını sağlamayı;

Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite ve gıda güvenliği kültürünü geliştirmeyi;

Ürün tasarımından tüketici geri bildirimi aşamasına kadar tüm iş süreçlerimizi kalite ve gıda güvenliği sistemi ile bütünleştirmeyi; içte ve dışta paydaşlarımızı da sistemimize dahil ederek gelişimlerine katkıda bulunmayı;

Kaliteyi tüm çalışanlarımız için bir yaşam biçimi haline getirerek, İHE yüksek kalite standartlarına uygun ürünlerimizin ortaya çıkmasında görev alan tüm çalışanlarımızın işinin uzmanı ve en iyisini yapan kişiler olmasını; bu amaçla çalışanlarımıza sürekli eğitimler ve kazandıkları bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmayı;

taahhüt ederiz.


 

ETİK KURALLARA BAĞLI
Tüm yasal ve uzlaşılan müşteri şartlarına uymayı;

Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini gözetirken çok sesliliğe yer açmayı;

Farklı fikir ve tecrübeleri iyileştirme fırsatı olarak sisteme dahil etmeyi;
Kararlarda katılımcı yaklaşımı benimsemeyi;

İş hayatında ahlaki değerlere bağlılığı ön planda tutmayı ve çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı

taahhüt ederiz.

 

TÜM SÜREÇLERDE
MÜKEMMELİ HEDEFLEYEN
Operasyonel mükemmellik yaklaşımı ve YALIN üretim sürecini esas alarak, toplam verimli yönetim ve üretim ile doğru proses uygulamalarını hedeflemeyi;  

Kaynakları en verimli şekilde kullanarak kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirmelerle etkinliği sağlamayı;

Her çalışanın sisteme katkıda bulunabileceği geri bildirim ve takım çalışması ortamını sağlamayı;

Stratejik hedeflerle yönetilen performansı en üst düzeyde tutarken yüksek kaliteli ürünlerimizi doğru maliyetle, geniş tüketici kitlelerine ulaştırmayı; taahhüt ederiz.

 

SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ
“Her zaman en iyisini yapma” felsefesini benimseyen insan kaynağı ile ilklere imza atmayı;

Kendini sürekli geliştirirken liderlik gücü ve öncü faaliyetleri ile sektörün gelişmesine katkı sağlamayı;

taahhüt ederiz.

 

MÜŞTERİ ODAKLI
Müşteri beklentilerini erişilebilirlik, gizlilik, izlenebilirlik, objektiflik, şeffaflık, cevap ve hesap verilebilirlik prensipleriyle ele almayı;

Tüm faaliyetlerinde, müşteri odaklı olmayı, müşteri ile açık ve yakın iletişim içinde olmayı, geri bildirimlerini almayı, bu amaçla iletişim kanalları kurmayı, geliştirmeyi ve sağlıklı toplumu desteklemeyi;

Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre ürün üstünlüğünü sağlayarak tüketici tercihini ve bağlılığını sağlamayı;

taahhüt ederiz.

 

Yukarıya Geri Dön
BÜFE BAYİ BAŞVURUSU & İLETİŞİM