İHE KALİTE POLİTİKASI

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ HAKKINDA

İHE, insan ve müşteri memnuniyetini merkeze alan ve varoluş gücünü müşteri memnuniyetinde bulan bir yönetim anlayışı ile toplum için; sağlıklı, ekonomik, gıda güvenliği ve ilgili yasal şartlara uygun un ve unlu mamuller üretir. Çevrenin korunması, doğal kaynakların sürekliliği, enerji yönetimi ve iş güvenliğine önem vererek sürekli iyileştirme prensipleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirir ve projelere destek verir. İHE, politikasını aşağıdaki başlıklar kapsamında gerçekleştirmeyi kendine hedef edinmiştir:

 • Müşteri memnuniyetini esas alarak İstanbul halkına zamanında, sağlıklı, ekonomik, hijyenik, taze ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul ürünler sunmak.
 • Ürünlerimizin fiyatının belirlenmesinde toplumsal faydayı önde tutmak ve İstanbul’un her noktasına ulaşabilecek bir satış ağı oluşturmak.
 • Toplumsal sağlığı geliştirmeyi hedef alan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.
 • Satış noktalarını şirketimizi temsil edebilir düzeye ulaştırmak, büfeleri yenilemek ve çalışanların hijyenik şartlarda satış yapmasını sağlamak.
 • Sektörümüzdeki tüm yasal mevzuatlar ile birlikte kalite ve gıda güvenliği standartlarına uymak ve bunların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Üretim teknolojilerinin gelişimini izleyerek değişimi yakalamak.
 • Süreç yönetimi prensiplerini esas alarak kurmuş olduğu tüm yönetim sistemlerinin uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak, bu prensipler ile hareket etmek.
 • Şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda sunulan her türlü öneriyi değerlendirmek.
 • Enerji ve doğal kaynakları etkin biçimde kullanarak kaynak tasarrufu ve geri kazanım konularında sürekli iyileştirmeler yapmak.
 • Ekolojik dengeyi bozmadan atıklarını en alt düzeyde tutmak.
 • İş güvenliği konusunda mevcut risk ve önlemlerini gözden geçirerek güvenilir çalışma ortamları sağlamak.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ HAKKINDA

“Güvenli ve sağlıklı gıda, herkese ekonomik olarak ulaşmalı” prensibi ile yola çıkan İHE, hammadde tedariğinden son ürüne kadar üretimin her aşamasında kontrollerini gıda güvenliği yönetim sistemine ve yasal şartlara uygun olarak gerçekleştirir. Sağlıklı, güvenli unlu mamul üretir. Çalışanların gıda güvenliği bilincini en üst düzeyde tutmak, müşteri bilinci oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak adına süreçlerini hedeflerle destekleyerek iyileştirme çalışmaları gerçekleştirir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ HAKKINDA

İHE, yaşadığımız çevrenin gelecek nesillere emanet olduğu farkındalığıyla iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması için tüm faaliyetlerinde mevzuatlara uygunluk yükümlülüklerini ve sıfır atığı ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda doğal kaynakları koruma, kaynakların tüketiminin azaltılması ve verimli kullanımı ile kirliliğin önlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. Personellerde farkındalığı arttırarak çevre için amaç ve hedefler oluşturup sürekli iyileştirme kanallarını ayakta tutmak adına “yaşanılabilir çevre varsa, bizde varız” ilkesini benimseyerek çalışmalarını yürütmektedir.

İHE, çevreyi “geçmişten miras, gelecekten ödünç aldığının” farkındalığında olan bir unlu mamul üreticisidir. Bu nedenle yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde çevre olgusunu ön planda tutmakta ve her faaliyet basamağında çevreye olumlu ve olumsuz katkılarının ne olduğunu ve olacağını dikkate almaktadır. İHE, oluşturmuş olduğu çevre hedeflerini ve veri analizlerini ölçmenin gelişimin değişmez bir parçası olduğunu bilir.

İHE, yasal mevzuatlara uyumu bir zorunluluktan öteye sistemin değişmez bir parçası olarak görür. Çalışan ve paydaşları ile ilişkilerinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalara önem verir. Çevreye karşı sürdürülebilirlik politikalarıyla sorumluluklarını en üst düzeyde hissetmekte ve bu kapsamda gerekliliklerini yerine getirmek için varoluş enerjisini en üst düzeyde kullanmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ HAKKINDA

“Önce iş güvenliği prensibinde insanların sağlığı önemlidir” felsefesi ile yola çıkan İHE, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riski azaltmak için gerekli aksiyonları alır. Çalışanlara ve diğer insanlara ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamının oluşması için İSG ile ilgili yasal mevzuata ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı, önleyici ve düzeltici yaklaşımlarla tüm teknolojik gelişmelerden faydalanmayı taahhüt etmektedir. Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve sürekli iyileştirmek için takip edilen veriler üzerinden hedeflerin belirlenerek gözden geçirilmesi sağlanmaktadır. Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşam kültürünün oluşturulması ve farkındalığın sağlanması için de çalışmalar yapılmaktadır.

İSTANBUL HALK EKMEK ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ HAKKINDA

Müşteri memnuniyeti konusunda oluşturulmuş hedeflerle sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Şikayetlere derhal geri bildirim yapılması, zarara uğranmasında telafi edilmesi için tüm faaliyetleri mümkün olduğunca yürütür.

İstanbul Halk Ekmek’te çalışanlar neye inanır?

 • Başta sağlıklı ve ekonomik olarak uygun fiyatlı ekmek olmak üzere unlu mamul üretir, halka hizmet ederiz.
 • Tüm yönetim sistemleri ile işimizin her zaman daha iyisini yaparız.
 • Güvenli gıda üretimi ilk önceliğimizdir. Tüketmeyeceğimiz ürünleri müşterilerimize sunmayız.
 • Çevre kirliliğin önlenmesini ve kaynakların etkin kullanımını ekmek üretimi kadar önemseriz.
 • Buğday tanesinin oluşumundan ekmek üretimine kadar kullanılan kaynakların değerini bilir, israfa izin vermeyiz.
 • Müşteri odaklı yaklaşım temel felsefemizdir.

KALİTE YOLCULUĞU

Globalleşen dünyada artan rekabet şartları, yaşanan ekonomik gelişmeler ve yüksek müşteri beklentileri ile işletmelerin içinde bulunduğu sektörde pazar paylarını korumaları, sadece teknolojik yatırımlarla değil, ürünlerin kaliteli ve güvenli üretilmesi ile mümkündür. İHE; kalite, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyetini öncelikleri arasında ilk sırada tutarak faaliyetlerini yürütmektedir. Unlu mamuller sektöründe kaliteye verdiği önemle birçok kuruma örnek olmuştur. Kalite çalışmalarına 90’lı yıllarda başlayan İHE, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını alarak, kaliteli yönetim ve üretimini belgelendirmiştir.

Kaliteyi sadece zamanında ve hatasız üretim olarak görmeyen İHE, ürettiği mamullerin aynı zamanda sağlıklı, hijyenik ve güvenli olmasını da bir kalite parametresi olarak ele almıştır. Bu kapsamda TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak güvenli gıda ürettiğini belgelendirmiştir.

İHE, kaliteli ve güvenli gıda üretimindeki başarısının sadece sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojik imkânlarla var olmadığının bilincinde olup, hem çalışanlarının sağlığını hem de çevrenin korunmasını dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yaşadığımız çevrenin gelecek nesillerden emanet olduğunun farkında olarak, hammadde ve doğal kaynakları verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması prensibiyle TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almıştır.

Üretilen ürünün sağlıklı ve güvenli üretilebilmesi için, öncelikle çalışanların sağlığının korunması ve ortam şartlarının uygunluğunun sağlanması amacıyla TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alarak sertifikalandırmıştır.

İHE, kurmuş olduğu yönetim sistemlerinin merkezinde müşteri memnuniyetini odak noktasına almıştır. Büyüme trendini hızla devam ettirirken, müşteri beklenti ve memnuniyetini en etkin ve kurumsal olarak yönetmek amacıyla TS EN ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasını alarak, müşteriye vermiş olduğu önemi bir kez daha ispatlamış ve başarısını taçlandırmıştır.

KALİTE KİLOMETRE TAŞLARI

1978 KURULUŞ
İstanbul Halk Ekmek kuruldu
1978
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2021
TARİH ARALIĞI
YILLAR 1978
Yukarıya Geri Dön
BÜFE BAYİ BAŞVURUSU & İLETİŞİM